Coronavirus/ COVID-19

Weer open voor behandeling

Na enkele weken van afwezigheid vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, is de online agenda weer open voor boekingen op een voor u geschikt tijdstip.

Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan om de behandeling onder veilige omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden.

Onder de volgende voorwaarden kan een osteopatische behandeling weer plaatsvinden:

 1. Voorwaarde voor het maken van een afspraak is dat u en ik geen klachten hebben die op COVID-19 zouden kunnen wijzen. Er zal worden gevraagd naar de volgende verschijnselen of omstandigheden om zo het risico van het verspreiden van het virus zo veel mogelijk te minimaliseren:
 • ((neus)verkoudheid
 • hoesten
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid/ benauwdheid
 • branderige ogen
 • reuk- en/of smaakverlies
 • ziek voelen en/of diarree.
 • of u recent (huiselijk) contact gehad met bewezen COVID-19 patiënten
 • of u zelf COVID-19 heeft doorgemaakt.

Indien er sprake is van bovenstaande verschijnselen of omstandigheden, dan kan de behandeling vanwege verhoogd risico helaas niet doorgaan. Indien u, ook bijvoorbeeld nog vlak voor het consult, twijfelt of u in uw situatie wel voor een behandeling in aanmerking komt, neemt u dan contact op.
Uiteraard zal ik het u zo snel mogelijk laten weten wanneer ik zelf te maken heb met bovenstaande verschijnselen of omstandigheden. Ook dan kan het consult helaas geen doorgang vinden.


2. Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na het consult:

 • Waar mogelijk wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden.
 • Er zal extra tijd worden vrijgehouden tussen de verschillende consulten op een dag. U wordt verzocht om niet veel te vroeg te komen om zo onnodig contact met andere mensen te vermijden
 • Wanneer het gaat om een consult voor een baby of kind, dan mag er slechts één ouder mee.
 • U wordt verzocht uw handen voor en na het consult te wassen, dat zal ik uiteraard ook doen.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Indien u moet hoesten of niezen, dan graag in de elleboog.
 • U hoeft in de praktijk geen deurklinken aan te raken.
 • Aan te raken oppervlakten als kraan en PIN apparaat etc. worden tussen de consulten door ontsmet.
 • Indien gewenst kunt u gebruik maken van een mondkapje. Het heeft de voorkeur dat u uw eigen mondkapje meeneemt. Indien gewenst zal ik ook een mondkapje dragen.
 • De behandelruimte zal tussen de consulten door regelmatig worden geventileerd.

Wanneer we ons aan bovenstaande maatregelen kunnen houden kan er veilig worden behandeld. Veilig voor ons beider gezondheid mét minimaliseren van de kans op verspreiding van het coronavirus.

Ik zie er naar uit om u, na deze afgelopen weken van afwezigheid, weer te mogen ondersteunen in uw gezondheid, of de gezondheid van uw kind!