Coronavirus/ COVID-19

Praktijk ook na 19 december 2021 nog steeds open!

Op zondag 19 december 2021 is er een nieuwe lockdown ingegaan. Osteopathie is echter uitgesloten van het verbod om contactberoepen uit te oefenen tijdens deze lockdown. Dat is omdat osteopathie valt onder de WKKGZ.
Een citaat uit de staatscourant:

Contactberoepen:

De  uitoefening  van  contactberoepen wordt  verboden, zowel thuis als in publiek toegankelijke plaatsen. Dit zijn beroepen waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, waaronder de kappers en schoonheidsspecialisten. Van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), of jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, of aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  


Dat betekent dat de reeds gemaakte afspraken vanaf 20 december gewoon door kunnen gaan en dat de online agenda ook open blijft voor boekingen op een voor u geschikt tijdstip.

Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om de behandeling onder veilige omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden.
Onder de volgende voorwaarden kan een osteopatische behandeling weer plaatsvinden:

 1. Voorwaarde voor het maken van een afspraak is dat u en ik geen klachten hebben die op COVID-19 zouden kunnen wijzen.
 2. Er zal worden gevraagd naar de volgende verschijnselen of omstandigheden om zo het risico van het verspreiden van het virus zo veel mogelijk te minimaliseren:
 • ((neus)verkoudheid
 • hoesten
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid/ benauwdheid
 • branderige ogen
 • reuk- en/of smaakverlies
 • ziek voelen en/of diarree.
 • of u recent (huiselijk) contact heeft gehad met bewezen COVID-19 patiënten
 • of u zelf recentelijk met COVID-19 bent gediagnosticeerd.
 • of een huisgenoot corona verdachte symptomen heeft

  Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na het consult:
 • Ik verzoek u uw eigen, schone handdoek/ badlaken mee te nemen om op de behandelbank te leggen.
 • Ik zal, conform de laatste richtlijnen, een mondneusmasker dragen en verzoek u er ook één mee te nemen en op de correcte wijze te dragen.
 • Wanneer het gaat om een consult voor een baby of kind, dan mag er slechts één ouder mee in de behandelruimte.
 • Er zal extra tijd worden vrijgehouden tussen de verschillende consulten op een dag. U wordt verzocht om niet veel te vroeg te komen om zo onnodig contact met andere mensen te vermijden
 • Waar mogelijk wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden.
 • U wordt verzocht uw handen voor en na het consult te wassen of te ontsmetten, dat zal ik uiteraard ook doen.
 • Er staat bij zowel de in- als bij de uitgang van het AOC een elektrische ontsmettingsmiddel dispenser. Verder is er ook een gelegenheid om handen te wassen in de wachtkamer.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Indien u moet hoesten of niezen, dan graag in de elleboog.
 • U hoeft in de praktijk geen deurklinken aan te raken.
 • Aan te raken oppervlakten als kraan en PIN apparaat etc. worden tussen de consulten door ontsmet.
 • De behandelruimte zal tussen de consulten door worden geventileerd. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een CO2 meter om de mate van ventilatie in de behandelruimte te kunnen monitoren.

Wanneer we ons aan bovenstaande maatregelen kunnen houden kan er veilig worden behandeld. Veilig voor ons beider gezondheid mét minimaliseren van de kans op verspreiding van het coronavirus.

Ik zie er naar uit om u weer te mogen ondersteunen in uw gezondheid, of de gezondheid van uw kind!