Behandelfrequentie osteopathie: Hoeveel behandelingen zijn er nodig bij de osteopaat?

Veel mensen vragen zich af hoeveel behandelingen er nodig zijn bij een osteopaat.

Dat is een terechte vraag die zich helaas niet eenvoudig laat beantwoorden. Dit is niet alleen omdat personen onderling sterk van elkaar verschillen: ook de aandoeningen die worden gezien door de osteopaat varieren sterk. Er is echter wel een richtlijn aan te geven. Na vier behandelingen moet er bij een volwassene een duidelijke verbetering in de klachten zijn opgetreden. Wanneer er na vier keer het hele lichaam osteopatisch weer in beweging zetten geen resultaat is, dan is een vijfde of een zesde keer behandelen op dat moment niet zinvol. Het is dan beter om te overleggen wat er verder nog mogelijk is aan behandelmethoden.

Omdat baby’tjes en jonge kinderen wat sneller reageren, spreek ik met ouders af dat er na 3 behandelingen osteopathie al een duidelijk verschil moet zijn opgetreden.
Let wel: er wordt hier niet beweerd dat elke volwassene binnen 4 keer (en elk kind binnen drie keer) volledig van zijn of haar klachten af is, maar er moet na dat aantal behandelingen wel een significante verbetering zijn opgetreden.

Behandelfrequentie osteopathie

Voor wat betreft de frequentie van de behandelingen: er wordt naar gestreefd om tussen de eerste twee behandelingen wat kortere tijd te hebben. Dan moet u denken aan 1 of maximaal 2 weken. Dat is omdat er in het eerste consult vaak bewegingsbeperkingen worden aanpakt die al langere tijd bestaan en daarmee dus meestal niet na 1 sessie alweer verdwenen zijn. Na een tweede keer behandelen kan er dan vaak al 2 tot 3 weken als tussentijd worden aangehouden en na de derde behandeling nog weer wat langer. Eén en ander kan natuurlijk wel van persoon tot persoon en van aandoening tot aandoening variëren.