Darmklachten

Darmkrampen, winderigheid, een opgeblazen gevoel (met of zonder een gezwollen buik), verstopping/ obstipatie. Klachten waar veel mensen dagelijks mee te maken hebben. Wanneer er uit medisch onderzoek geen duidelijke onderliggende oorzaak is aan te wijzen, wordt er vaak gesproken van een prikkelbare darm. Synoniemen hiervoor zijn PDS (prikkelbare darm syndroom), IBS (irritable bowel syndrome), spastische dikke darm of spastisch colon. Een lastig beeld, want de enige medicatie die er voorhanden is bestaat uit symptoom bestrijdende middelen.

Wat kan een osteopaat betekenen bij darmklachten?

Osteopathie is een van de weinige therapievormen die zich met de organen bezig houdt. Er wordt tijdens het onderzoek onder andere uitgebreid getest op de beweeglijkheid van de organen. De organen zijn voortdurend in beweging onder invloed van het middenrif dat beweegt in dienst van de ademhaling. Daarnaast ook onder invloed van de peristaltiek van de darmen zelf: de kracht die de inhoud van de darmen voortstuwt. Wanneer de beweeglijkheid van de organen of hun omgeving afneemt (door invloeden van bijvoorbeeld ziekte, operatie, voeding, stress), dan heeft dat directe invloed op de aan- en afvoer (bloed en lymfe) van deze organen en daarmee op hun functioneren.

Behandeling van de darmen door de osteopaat vindt plaats met rustige handmatige technieken, wat doet denken aan een buikmassage. Overigens worden in onderzoek en behandeling ook het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel meegenomen, aangezien deze drie systemen (orgaanstelsel, bewegingsapparaat en zenuwstelsel) onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar om deze reden ook beïnvloeden.